home
 
Over mij Contact
 
 
 

Over mij

Jorgen HllgersomMijn naam is Jorgen Hilgersom en ik doceer de vakken Beeldende vorming en Culturele Kunstzinnige Vorming op een vmbo.

Ik geef het vak CKV met veel plezier. Maar een aantal jaren geleden, toen het vak nog in de kinderschoenen stond, ontdekte ik dat de toegepaste lesmethode mijn leerlingen niet bijzonder aansprak.

Leerlingen van het vmbo zijn veelal praktisch ingesteld en het geven van uitsluitend theorie is dan niet wenselijk.

Als gevolg daarvan ben ik begonnen met de ontwikkeling van praktische opdrachten in de vorm van les- en verwerkingskaarten. Met deze kaarten kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag. Ik heb gemerkt dat hun enthousiasme sterk toeneemt wanneer zij ook nog de ruimte krijgen om een keuze te maken tussen een aantal opdrachten.
De (losse) leskaarten maken dit mogelijk en het resultaat is een beter creatief proces en eindproduct.

Het enthousiasme van mijn leerlingen heeft me gestimuleerd en geinspireerd, zodat ik inmiddels beschik over 178 les- en verwerkingskaarten. Het duurde niet lang totdat veel scholen in de regio ook gebruik gingen maken van deze lesmethode.
De leskaarten kunnen gebruikt worden naast een bestaande lesmethode. De lesmethode kan gebruikt worden voor het theoretische deel en de leskaarten voor het praktische deel. De opdrachten zijn gevarieerd: tekenopdrachten, computeropdrachten, foto-opdrachten, geluidsopdrachten en 3d- en muziekopdrachten.
Ze bestrijken alle disciplines en het losse kaartensysteem zorgt bovendien voor een flexibele inzet.

Er kan klassikaal aan dezelfde opdracht gewerkt worden, maar een leerling kan ook zelf een opdracht uitkiezen en deze zelfstandig maken. Tevens bestaat de mogelijkheid leerlingen groepsgewijs een opdracht uit te laten werken.
Hiermee sluit deze methode prima aan bij de huidige ontwikkelingen in het vmbo onderwijs.

Naast de leskaarten, die na de behandeling van een discipline gemaakt kunnen worden, worden ook verwerkingskaarten aangeboden. De verwerkingsopdrachten worden gemaakt na het ondernemen van een activiteit. Het is een praktische verwerking van wat men heeft gezien en het kan toegevoegd worden aan de afronding van het vak CKV, eventueel naast het maken van een verslag, het invullen van kijkwijzers of het hebben van een eindgesprek. Het vak kan nu ook met een spetterende presentatie worden afgesloten.
De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, heeft de leerling zich immers eigen gemaakt.

   
   

Referentie

Wij gebruiken de leskaarten als extra opdrachten. Als een leerling zijn activiteit niet voldoende heeft afgesloten komen de leskaarten goed van pas

Dorrit Stevens
Schoonoord OSG Doorn
   
   
© 2005-2019 JHLeskaarten